Børnetestamente – hvorfor og hvordan?

De forældre, jeg møder i min klinik eller online, bringer mange spørgsmål på banen. Mange står i en situation, hvor der er flere ting på spil på én gang. Ofte rejser der sig spørgsmål, der ligger udenfor mit felt, men som er vældig relevante for den situation, forældrene står i.
Jeg har været så heldig, at Cecilie Mieth, som er advokat, gerne vil dele ud af sin viden på det juridiske felt. Første gæsteblogindlæg fra hende handler om børnetestamente og afklarer mange af de spørgsmål, man som forældre kan sidde med. Er det overhovedet en god ide? Hvordan gør man? Hvad sker der, hvis jeg ikke gør noget? Osv.

 

Læs også Cecilies indlæg om hvordan en skilsmisse påvirker dine børns arv her.

 

Børnetestamente – Advokatens guide

 

Er det nødvendigt med et børnetestamente?

Et børnetestamente er en mærkelig størrelse, og det er også de færreste mennesker, der jublende kontakter advokaten for at få lavet et sådant. For et børnetestamente er forbundet med tanken om, at der er en risiko for, at du skal herfra, før dine børn er fyldt 18 år, og den tanke er i sig selv ikke til at bære. Dog er det – som med mange andre juridiske dokumenter – vigtigt at tage stilling i tide, for du får ikke en ny chance, hvis uheldet er ude.

 

Hvad er et børnetestamente?

BørnetestamenteMen hvad er et børnetestamente? I ganske korte træk er det et testamente, som du kan oprette, hvis du har forældremyndigheden over et eller flere børn under 18 år, og du ønsker at være medbestemmende i, hvem der skal tage sig af deres opvækst, hvis du ikke selv er her til at gøre det.
Rent praktisk, så skal du altså beslutte dig for, hvem du ønsker skal varetage opvæksten af dine børn, og den eller disse personer indskrives herefter i testamentet. Det står dig altså frit for at vælge, hvem du ønsker at indsætte. Det kan både være en enkelt person eller et par. Du har også mulighed for at indsætte en person som første prioritet og en anden person som anden prioritet, hvis den første ikke kan eller vil varetage opvæksten.
Du kan også beslutte, at noget af arven efter dig skal gå til den person, som skal varetage opvæksten af dine børn. Det kan være en stor økonomisk post pludselig at skulle forsørge et eller flere børn, og det kan derfor være en god ide at sørge for, at de mennesker, der skal sørge for dine børn, får et økonomisk tilskud, såfremt det er muligt. Det kræver dog et egentlig testamente, hvis det også skal indgå, at vedkommende skal have del i arven efter dig.

 

Hvordan opretter jeg et børnetestamente?

Når du først har besluttet dig for, hvem du ønsker indsat i børnetestamentet, er det en god ide at tale med den eller dem, som du ønsker at indsætte. Det er altid en god ide at veje stemningen, inden du opretter testamentet.

Næste skridt er så at få testamentet oprettet. Der er ingen krav til, hvordan et børnetestamente skal oprettes, og der er heller ikke noget krav om, at det skal underskrives hos en notar, som det ellers er tilfældet ved et almindeligt testamente.

I princippet kan du altså tage et stykke papir og skrive, hvem du ønsker, der skal varetage opvæksten af dine børn, hvis du afgår ved døden, inden de fylder 18 år, underskrive det og have det liggende hjemme i skuffen. Ulempen ved dette er naturligvis, at der er en risiko for, at børnetestamentet aldrig bliver fundet. Derfor er det altid en god ide, at den eller de, du indsætter i børnetestamentet, også får en kopi.

Du kan også vælge at oprette et børnetestamente i forbindelse med, at du opretter dit eget testamente, hvor du bestemmer, hvad der skal ske med dine ejendele efter din død. Et sådan testamente skal underskrives foran notaren i Skifteretten, og for børnetestamentets vedkommende giver det dig en garanti for, at det kommer frem til Statsforvaltningen, som er dem, der i sidste ende skal træffe beslutningen om, hvor dine børn skal bo.

Mange mennesker vælger dog at lade en advokat lave et børnetestamente. På den måde sikrer du dig også, at det bliver lavet korrekt.
Skulle du senere fortryde det oprettede testamente, kan det altid tilbagekaldes.

 

Kan jeg regne med at mine ønsker bliver fulgt?

Børnetestamente - hvordan gør man?Nej, det kan du ikke – og det er der nogle gode grunde til.

Hvis du dør, før dine børn fylder 18 år, er det Statsforvaltningen, der skal træffe den endelige beslutning om, hvor børnene skal bo. Først og fremmest vil børnenes anden forælder have ”førsteret” til at få børnene hjem og bo. Her forudsætter jeg, at du ved din død ikke bor sammen med den anden forælder. Hvis du ved din død bor sammen med den anden forælder, er det ikke helt så almindeligt, at man ønsker, at børnene skal bo hos nogle andre, og derfor har jeg kun taget stilling til den situation, hvor du ikke bor sammen med den anden forælder. Men skulle den anden forælder ikke være egnet til at varetage forældrerollen, så vil Statsforvaltningen følge dit børnetestamente.

Statsforvaltningen skal følge dit ønske, medmindre det taler imod, hvad der er bedst for børnene. Den situation kan også tænkes, hvor den, du har indsat i testamentet, ikke er egnet til at varetage forældrerollen, og så er Statsforvaltningen nødt til at gå mod dit ønske i børnetestamentet for at varetage børnenes tarv.

 

Er det overhovedet nødvendigt at oprette et børnetestamente?

Det er en rigtig god ide. Det er din eneste mulighed for at være medbestemmende i, hvor dine børn skal bo, hvis du dør, før de fylder 18 år. Derfor er det min anbefaling, at du opretter et børnetestamente, hvis du har børn under 18 år. Det også min anbefaling at oprette et børnetestamente, hvis begge forældre bor sammen, da et børnetestamente kan få betydning, hvis I dør samtidig f.eks. ved en bilulykke.

Børnetestamente - Cecilie MiethSelvom det ikke er rart at tale om, at der er en risiko for, at vi dør, mens vores børn stadig er børn, så er det nødvendigt at få talt om og taget stilling til et børnetestamente, da det er den eneste mulighed for at få medbestemmelse, når vi ikke længere er her.

 

 

Skrevet af Cecilie Mieth, advokat
Retsadvokaterne, Roskilde

 

 

Læs også:

Tal med dine børn om det der er svært

Sorg er lidt ligesom feber

 

 

Skriv din kommentar