Familiepsykolog samtaler – få effektiv hjælp til din familie

 

Har din familie brug for hjælp fra en familiepsykolog?

⏎ Hvornår har man brug for en familiepsykolog?

⏎ Er det overhovedet nødvendigt?

⏎ Burde vi ikke kunne finde ud af det selv?

⏎ Det er jo det mest naturlige at få børn, så hvorfor er det så svært at få det til at fungere?

⏎ Er vi helt håbløse som forældre – alle de andre kan åbenbart sagtens finde ud af det?

⏎ Har vores barn mon en diagnose?

⏎ Hvorfor kan vi ikke bare have det rart sammen i vores familie?

 

Hvis du overvejer, om I kunne have gavn af at opsøge en familiepsykolog, men er i tvivl om, om det er det I skal, så er du langt fra den eneste. Der er mange krav og holdninger til det at være forældre i dag, og mange føler sig usikre i forældrerollen. Mange forældre længes efter hjælp til at finde sig til rette med opgaven, men synes samtidig det er skamfuldt eller en falliterklæring at opsøge professionel hjælp til det, der er noget at det mest naturlige i verden.

Blot fordi noget er naturligt, betyder det ikke nødvendigvis, at det er nemt. Og lad os med det samme få afmonteret både skyld og skam. Det bidrager nemlig ikke til den forandring, du ønsker at skabe for dig og din familie. Tværtimod.

 

Her på siden kan du læse mere om, hvad jeg som familiepsykolog kan hjælpe din familie med, hvilke problematikker I kan tage op, og hvordan jeg arbejder som familiepsykolog. Det er mit håb, at det kan hjælpe dig videre i dine overvejelser om, hvad der kan hjælpe jeres familie i den situation, I står i lige nu.

 

Hvilke emner kan vi tage op med en familiepsykolog?

Ingen familier er ens. De forældre, jeg ser, kommer med hver deres unikke situationer. De kan dog allesammen genkende et eller flere af temaerne her:

  • Det er forældre, der er kørt sur i hverdagen, og som længes efter, at det kan være hyggeligt at være sammen i familien, uden at der går så meget tid og energi med konflikter, råberi og dårligt humør.
  • Det er forældre, der er bekymrede for deres børns trivsel. Børnene har måske en uheldig eller bekymrende adfærd (slår, bider, tisser i bukserne, er meget i opposition til de voksne, har sociale udfordringer, er meget ked af det mm.).
  • Det er forældre, der kommer til at skælde deres børn ud eller på anden måde reagere voldsomt – igen, selvom de har lovet sig selv ikke at gøre det mere. Forældre der mærker stor skam og selvbebrejdelse over igen og igen at gøre præcis det, de gerne vil væk fra.
  • Det er forældre, der oplever at have prøvet rigtig mange ting og have investeret meget tid og energi i at gøre noget ved familiens situation – men der er ikke noget af det, der har virket.
  • Forældre der synes, det er svært at være børnefamilie og ikke helt forstår hvorfor, fordi de oplever at have styr på en række andre områder i deres liv, og fordi de på mange måder er ressourcestærke. Men hvorfor er det så så svært at få sine børn til at høre efter?
  • Det er forældre, der ikke selv er i trivsel. De føler sig frustrerede og kede af det, er umådeligt trætte og opgivende, og har næsten mistet håbet om, at det kan blive bedre. De er begyndt at tro på, at det nok er sådan at være børnefamilie, og mærker en nagende tvivl om, om det nu også var en god ide at stifte familie.
  • Det er forældre, der oplever sig så pressede i hverdagen, at de overvejer at blive skilt. Ikke fordi de grundlæggende ønsker det, men fordi tanken om at være alene hver anden uge er tiltalende.

 

Der er som sagt masser af variationer over temaerne, og hver familie har sit eget udtryk. Men måske kan du genkende dig selv og jeres familie i nogen af temaerne?

 

Skal du tale med vores børn?

Som familiepsykolog anbefaler jeg altid, at jeg arbejder med jer som forældre. Jeres børn skal derfor ikke deltage i samtalen.

Når jeg gerne vil tale med jer som forældre – og ikke med barnet/børnene, er det fordi I er barnets allervigtigste omsorgs- og tilknytningspersoner, og det er jer, der kan hjælpe jeres børn bedst og nemmest.

Derfor ser jeg det som min opgave som familiepsykolog at hjælpe jer som forældre, med at hjælpe jeres børn til at ændre på adfærd og vaner mm – primært ved at I ændrer noget, og dermed giver jeres børn mulighed for ny adfærd. Det er jer som forældre, der kan skabe nye rammer og muligheder, for de måder I er sammen på i jeres familie. Det er også jer som forældre, som er til stede i familien mellem samtalerne, og det er derfor jer, der har mandat til og mulighed for at tage ansvar for den forandring, I ønsker at skabe i jeres familie.

 

Hvordan foregår det hos en familiepsykolog?

I familiesamtalerne starter vi med at danne et overblik over jeres familie, jeres relationer, jeres udfordringer, og hvad I ønsker at få ud af forløbet hos mig. Sammen kigger vi på, hvor I står lige nu, hvor I gerne vil hen, og hvad der er på spil imellem jer i familien. I behøver ikke at kende svarene på alle disse spørgsmål inden vi mødes. Jeg skal nok hjælpe og guide jer undervejs.

Når vi sammen har gået en tur rundt i det landskab af relationer, intentioner, kompetencer, værdier osv, som jeres familie er, tager vi fat i ét sted ad gangen. Det er min opgave at holde overblikket og sikre, at vi kommer forbi de centrale steder i jeres familie.

Det gælder for familiesamtalerne, ligesom for de andre typer af samtaler jeg tilbyder, at jeg både giver jer psykologisk viden om den situation og de dynamikker, der er i spil hos jer, og samtidig også helt konkrete redskaber og strategier til at kunne navigere mere smidigt i de situationer, I oplever går galt, bliver højspændte eller skaber afstand mellem jer.

Som familiepsykolog kigger jeg efter ressourcer, intentioner og muligheder. Jeg er ikke ude på at finde ud af, hvem der gør hvad forkert, men i stedet at give jer nye handlemuligheder og en række håndtag I kan skrue på, så I skridt for skridt kan bevæge jer hen mod den hverdag, I længes efter.

 

Hvor mange samtaler?

Det er svært at sige på forhånd, hvor mange samtaler I har brug for. Ofte når vi langt på tre-fire samtaler. Nogen føler sig godt hjulpet efter to, mens andre er godt tilpasse med den forpligtelse og det fokus, det giver at have en ny aftale i kalenderen et par uger eller måneder fremme.

Jeg anbefaler altid, at vi som minimum har mulighed for at følge op efter den første samtale, og også gerne en samtale mere derefter. Der er stor effekt at hente i de små justeringer vi kan lave, når I har haft mulighed for at arbejde med de tiltag, vi snakkede om i de første samtaler.

Samtidig har jeg ingen interesse I at holde på jer med flere samtaler, end I har brug for.

 

Pris, afbud og kontakt

Pris og varighed: 
En familiesamtale varer 80-90 minutter og koster 1.900 kr. Læs mere om priser, booking og afbud her.

Et stykke inde i forløbet, kan det give mening at aftale kortere samtaler af mere opfølgende karakter. Familiesamtaler af en times varighed koster 1.400 kr.

Afbud:
Afbud meldes senest 24 timer før den aftalte tid – derved har jeg evt. mulighed for at tilbyde tiden til en anden. Ved afbud som meldes mindre end 24 timer før aftalt tid, opkræves fuldt honorar. Det gælder også ved sygdom, akut afbud eller udeblivelse.

Kontakt:
Du er velkommen til at kontakte mig, før du evt bestiller en tid, hvis du har spørgsmål eller gerne vil afklare, om jeg kan hjælpe dig og din familie.

 

Heidi Agerkvist - Familiepsykolog Århus

 

De bedste hilsner

Heidi Agerkvist
Familiepsykolog

Comments are closed.