CV

CV for Heidi Skovgaard Agerkvist

Erfaring

2013 –
Stifter og ejer af virksomheden “Psykolog Heidi Agerkvist”.
Jeg er specialiseret i børnefamilien, parforholdet og forældreskabet. Jeg tilbyder parterapi, individuel terapi, familierådgivning og skilsmissevejleding – både i klinik og online.
Se mere om samtaler her.

Jeg holder også foredrag for foreninger og institutioner mm., og tilbyder undervisning og supervision til pædagogisk personale og psykologer under autorisation.
Se aktuelle foredrag her

2008-2013
Psykolog i PPR Horsens Kommune.
Arbejder med rådgivnings- og udredningsopgaver i småbørnsteamet, både på almen- og specialområdet. Varetager samtidig  undervisnings- og supervisionsopgaver. Arbejder på både individ-, gruppe- og organisationsniveau. Formidler psykologisk viden og forståelse på daglig basis til forældre, pædagogisk personale og øvrige samarbejdspartnere, og er optaget af at hjælpe med at skabe positive forandringer, trivsel og udvikling for børn og deres familier.

2011-2012
Underviser på diplomniveau VIA UC Horsens på rotationsuddannelse i social inklusion for alle pædagoger i Horsens Kommune i emnet ”Supervision som inklusionsunderstøttende metode”. (13 hold).

2011-2012
Tillidsrepræsentant for Cand. Psych. gruppen i PPR Horsens.

2011
Praktikvejleder og supervisor for psykologistuderende.

2005-2006
Praktikophold samt efterfølgende konsulenttilknytning til Psykologhuset Store Torv v. Per Thorseth. Terapeutiske samtaler med individuelle og par.

 

Uddannelse

2017

Efteruddannelse i Mentaliseringsfokuseret, Tilknytningsbaseret og Emotionsfokuseret Parterapi hos Lone Algot Jeppesen, Livsfabrikken.

 

2012
Førlederforløb v. Horsens Kommune.
Afklarings-, undervisnings- og personligt udviklingsforløb for medarbejdere i Horsens Kommune med interesse og vurderet talent for ledelse. Emnerne var bl.a. personligt lederskab, kommunikation og konflikthåndtering, præsentationsteknik og formidling, forandringsledelse, personaleledelse og situationsbestemt ledelse. Endvidere indeholdt forløbet udarbejdelse af en personlig præferenceprofil – Insights.

 

2010
Autorisation tildelt af Psykolognævnet.

 

2000-2006
Kandidatuddannelse i Psykologi ved Aarhus Universitet.
Speciale: Parterapi – en undersøgelse af tilknytning, alliance og effekten af intervention.

 

 

Kurser


Publikationer

  • Artikler og blogs på heidiagerkvist.dk (2013 – )
  • Adskillige interviews i div medier (2014 – )
  • Agerkvist, H. (2007): Forebyggelse mod Skilsmisse. Psykolog Nyt, vol. 8, pp. 16-19.
  • Trillingsgaard, T., Edelslund, S. & Agerkvist, H. (2006): Parrådgivning i Vejle Amt. Erfaringer og resultater. Vejle Amt.
  • Agerkvist, H. (2006): Parterapi – en undersøgelse af tilknytning, alliance og effekten af intervention. Kandidatafhandling ved Psykologisk Institut, Aarhus Universitet.

 

Hvad har jeg ellers lavet?

Jeg har tidligere arbejdet som bartender, pædagogmedhjælper og underviser i ungdomsskole. Jeg har endvidere været frivillig for Ungdommens Røde Kors, både lokalt, nationalt og internationalt. Bl.a. var jeg fire måneder i Uganda og arbejde med organisationsudvikling, kulturudveksling og oplysningsarbejde i samarbejde med lokale frivillige.

Jeg har også været et halvt år på Vrå højskole, hvor jeg havde moderne dans som hovedfag. Og jeg har siden 2000 været medlem af diverse bestyrelser (højskole, interessentskab, børnehave) og forældreråd – fordi jeg ikke kan lade være!

I dag bruger jeg min fritid på at strikke (MEGET!), nulre med jord og planter, være frivillig bartender, søge nye og inspirerende oplevelser (steder, aktiviteter, mad), hele tiden forny min mor-rolle i takt med at mine børn vokser og får brug for noget andet fra mig, og i det hele taget give næring til og værne om den kærlighed, der er i mit liv.

 

 

 

Comments are closed.