Viljestærke Børn – en anmeldelse af Smilla Lynggaards nye bog

 

Familierådgiver Smilla Lynggaards bog ”Slut fred med dit viljestærke barn – og dig selv” er ikke særlig stor.
Men den har et
stort budskab.

 

Smilla Lynggaard Viljestærke BørnSmillas hjerte banker for de viljestærke børn. Og i lige så høj grad for deres forældre. Det er tydeligt.

Hendes nye bog Slut fred med dit viljestærke barn – og dig selv er kort fortalt Smillas bud på en vej til at vende de viljestærke børns vilje til netop en styrke, frem for den hæmsko både børn og voksne sandsynligvis har oplevet den som indtil nu.

Bogen giver en række bud på, hvad man som forældre kan gøre, når det Smilla kalder de gængse anbefalinger om at sætte grænser, at være præcis og være mere konsekvent ikke virker.

 

Jeg har aldrig mødt Smilla, men vores veje har krydset på forskellige vis gennem de sidste år, og derfor var jeg selvfølgelig nysgerrig på hendes bog. Jeg snuppede den med på en togtur til København en solrig lørdag for at blive lidt klogere på de viljestærke børn, deres adfærd og behov, og deres forældres muligheder for at skabe en dejlig hverdag for dem og for hele familien.

 

Viljestærke børn – hvem er de?

Jeg er ikke stødt på begrebet viljestærke børn hverken under min uddannelse eller i mit arbejdsliv, så det første min akademisk skolede hjerne søgte, var en defintion af, hvad der særligt kendetegner de viljestærke børn, og hvad der adskiller dem fra de ”almindeligt stædige og vedholdende børn”, som vi alle kender, og som er naturligt forekommende kvaliteter hos alle børn i længere eller kortere perioder i løbet af deres udvikling.

Smilla skriver om de viljestærke børn, at de er kendetegnet ved, at de:

  • udforsker verden
  • har en klar holdning til hvad de vil og ikke vil
  • tænker kreativt
  • skal have dækket deres behov med det samme
  • stejler ved alt der lugter af ordrer
  • kan selv, vil selv og gør selv.

De viljestærke børn beskrives også, som at de lever deres liv i ekstremerne. Når de bliver sure og vrede føles det som om taget er ved at lette, og når de er kede af det, er det for fuld skrue og ofte længe.

Smilla skriver at man, hvis man har et viljestærkt barn er man ikke i tvivl om, at det er sådan det forholder sig.

Derfor besluttede jeg at lægge mit behov for en mere præcis definition og differentiering fra mig i min videre vej gennem bogen.

 

Den tredje vej – start med accept

Bogens første del handler om accept. Accept af sig selv som forælder med de ”fejl og mangler”, vi nu har med os, og accept af vores børn som de er. Også når deres adfærd falder udenfor, hvad vi kan tale om som ”normalt” eller som det flertallet gør, og også når børnene ikke lever op til omverdenens (skolens, bedsteforældres, naboers, venners) forventninger og regler.

Smilla lægger vægt på, at det ikke er børnene der skal laves om, men at det er forældrene der kan og skal forstå deres børn på en ny måde. Derfor handler bogen på sin vis mere om forældrene til de viljestærke børn fremfor om børnene selv.

Den tilgang til at skabe forandring i familien har min fulde opbakning. Der er aldrig kommet noget godt ud af at forsøge at få nogen – børn eller voksne – til at forlade deres grundsubstans. Der er derimod faldet ro over mange kroppe og sjæle, når det lykkes at acceptere at tingene – og børnene – er som de er, og ikke som vi måske kunne drømme om at de var i en perfekt verden.

Smilla Lynggaards bog om viljestærke børn
Smilla fremhæver accepten som udgangspunktet for at skabe forandring. Gennem hele bogen hejser Smilla flaget for fleksibiliteten og inviterer til, at man som forælder ikke er så bange for at være fleksibel. Tværtimod.

En af hendes pointer er, at de viljestærke børn har brug for at lære at være fleksible og derfor skal de vises, hvordan man er det – af deres forældre. Smilla taler om det vigtige i at finde en tredje vej i sin opdragelse og sin relation til de viljestærke børn. En tredje vej, som ikke er at være regelstyret og principfast og aldrig afvige fra sine krav til børnene, og som heller ikke er at lade det hele være op til børnene.

For tør man være fleksibel som forælder, kan man ifølge Smilla, netop vende barnets stærke vilje til en styrke.

 

Konflikter eller krig?

Bogen beskriver hvordan det viljestærke barn er født som en kriger, og hvordan familien og hjemmet nemt kan opleves som en krigszone uden mulighed for afslapning og ro.

Smilla inviterer læseren til at melde sig på samme hold som sit barn, og imødekomme dets behov ved at bakke op om det i stedet for at forsøge at lave det om til noget det ikke er. Det avler nemlig mere krig og kamp fra barnets side.

Som forældre til et viljestærkt barn skal man øve sig i at turde at give slip på sin trang til styre, bestemme og dominere i forældrerollen, fordi det er som en rød klud for det viljestærke barn, og derfor giver det helt modsatte resultat end man ønsker sig.

Opgaven er derimod at give barnet medbestemmelse indenfor en ramme, som du som forælder sætter, og have tillid til at barnet kan bruge sin kreativitet og sine evner til at opfylde sine behov. Smilla giver i bogens tredje del en række bud på, hvordan man kan gøre det i praksis.

 

Omsorg for forældrene – tak for det!

Hele bogen gennemsyres af en stor omsorg og respekt for den opgave det er at være forældre – i det hele taget og til et viljestærkt barn. Der er ingen løftede pegefingre eller fordømmende tone. Tværtimod er der masser af ydmyghed overfor den opgave, det er at have en hverdag med et eller flere børn, og der er stor plads til at være menneske med alle de følelser, behov og den uperfekthed der følger med det. Præcis den tilgang og omsorg, som jeg også skatter højt i mit arbejde med forældre.

Bogen har en rolig tone, og den inviterer til at blive bevidst om, gennem hvilke briller man som forældre ser sit barn. For det har betydning. Ligesom det har betydning, hvilket sprog vi bruger om barnet og dets adfærd.

Bogen byder både på letforståelig viden og på (nye) veje at gå for at løse fastlåste, tilbagevendende og udmattende situationer i familien.

 

En bog om (viljestærke) børn og deres forældre

Jeg har ikke selv et viljestærkt barn, og jeg arbejder ikke specifikt med viljestærke børn i min klinik eller i mine onlineforløb. Men jeg føler mig alligevel talt til af bogen. Den kan nemlig sagtens læses af forældre til børn i al almindelighed, fordi den (også) handler om det basale og centrale i at finde sig godt på plads i sit forældreskab i præcis den familie, man har, med præcis de familiemedlemmer, den består af.

Det er også en bog om at være på samme hold i sin familie i stedet for at kæmpe mod hinanden. Og det er en bog om at give plads til de behov, der er på banen lige nu – og som sagtens kan være nogle andre i aften eller i morgen. Om at slippe bør og burde og ”sådan gør man”, og om at skrotte trangen til at leve op til andres værdier og forventninger, når de spænder ben for det, der er brug for i ens egen familie.

Det er et vigtigt budskab for alle familier!

Tak for at være stemme for det, og tak for at den stemme samtidig er blid og respektfuld!

 

Du kan finde mere om Smilla Lynggaard på hendes hjemmeside her.

 

Du finder flere boganmeldelser her:

Harmoniske unger af Mette Carendi

Med mig selv som redskab af Berit Mus Christensen og Maja Nørgård Jacobsen

 

 

Skriv din kommentar

Hent mit videokursus om konflikthåndtering i børnefamilien
Psykolog Heidi Agerkvist

Få videokurset om konflikthåndtering i børnefamilien

Konkrete og effektive redskaber til dine udfordringer i hverdagen med børn

★ Løbende tips og inspiration til mere ro og glæde i familien

★ Få den nyeste viden først

(Koster kun din mailadresse)

You have Successfully Subscribed!