Styrk Jeres Parforhold – Nyt redskab til et stærkere parforhold

 

  • Vi bruger tilpas tid på vores venner.
  • Den måde som vores familier blander sig i vores privatliv på, vurderer jeg som passende.
  • Jeg føler mig beundret af min partner.
  • Vi har en tilfredsstillende fordeling af, hvem der tager initiativ til sex.
  • Min partner bruger tilpas tid med vores børn.

 

Hvad ville du svare på de spørgsmål?

Og lige så interessant – hvad tror du din partner ville svare?

 

Styrk jeres parforhold – Ja tak, men hvordan?

Asger Neumann - en af psykologerne bag testen Styrk Jeres Parforhold

Asger Neumann

Søren Braskov og Asger Neumann fra HumanAct står bag den nye test Styrk-Jeres-Parforhold. Eller faktisk er den ikke helt ny, men den har for nyligt fået nyt navn.

De to herrer havde i første omgang døbt den TJÆsten – Tjek Jeres Ægteskab. De oplevede dog, at navnet sendte et lidt skævt signal om hvad testens formål er. Det er nemlig ikke en test, som tæller point sammen og fortæller dig, om dit parforhold er godt eller skidt.

Heldigvis. For et parforhold er en lidt mere nuanceret konstruktion end som så, og kan ikke bare placeres på en skala fra 1 til 10.

Søren Braskov

Søren Braskov

 

Derimod er det et redskab, der hjælper jer som par til at sætte fokus på de elementer i jeres relation, som måske er udfordrede, og giver en vejledning til en konstruktiv og hjælpsom måde at tage fat i de elementer af relationen.

Og jeg skal da lige love for, at der er noget at snakke om. Også selvom man har et ”helt almindeligt parforhold” – hvad det så end er.

 

 

Jeg har snakket. Med min mand. Vi har nemlig taget testen sammen, og her er en lille anmeldelse af den.

 

Testens opbygning og brugervenlighed

Testen er bygget op omkring 66 spørgsmål inden for 13 emner, nemlig hjemmet og praktiske opgaver, arbejde, sex/passion, intimitet/nærhed, fritid, stimulanser, personlighedstræk, økonomi, relation til egne opvækstfamilier, venner, børn, arbejde samt tro og politik.

På hvert spørgsmål skal du vælge blandt svarmulighederne meget uenig / uenig / hverken enig eller uenig / enig / meget enig.

Samtidig skal du også svare på, hvad du tror din partner vil svare på samme spørgsmål.

Når I begge har svaret på spørgsmålene hver for sig, modtager I et link med jeres ”resultat”, som danner baggrund for den videre proces.

Alt det tekniske foregår smidigt og enkelt, og selve spørgsmålene er sat overskueligt og grafisk fint op. Det er ikke uvæsentligt for et redskab, der beskæftiger sig med et felt, som er potentielt sårbart.

 

Processen med at svare

Så egentlig er det jo bare at gå i gang. Det gjorde vi så….

Allerede undervejs i processen med at svare, skærpes bevidstheden på relationen og de dynamikker som er på spil i den.

Alt efter hvor man har sine udfordringer og styrker, er nogen spørgsmål nemmere at svare på end andre.

Tager du testen, så læg mærke til dit eget svarmønster, og dine tanker og følelser undervejs. Fx lagde jeg mærke til, at jeg vurderede min mands tilfredshed på en givent spørgsmål lavere på de områder, hvor jeg synes, at jeg godt selv kunne oppe mig lidt. Det var jo fin information til mig, som jeg kan handle på på flere måder.

Dels kan jeg afklare, om han er mindre tilfreds (den afklaring giver helt sig selv, hvilket jeg vender tilbage til), og/eller konstatere, at jeg har en opfattelse af, at jeg synes at jeg skal oppe mig. Og dels kan jeg kigge på, om der er noget om det, eller det blot er en tanke, der støjer og som ikke bidrager med noget konstruktivt i vores relation.

 

Styrk Jeres Parforhold

Jeg kan godt lide at testen er bygget op, så man samtidig skal forholde sig til, hvad man tror ens partner vil svare. Vi ved fra parterapiforskningen, at det at kunne mentalisere – altså at kunne gå på besøg i og forstå sin partners verden, er et ret afgørende element for en konstruktiv og sund relation i et parforhold. Det er ikke nødvendigvis nemt, og vi kan alle blive udfordret i det. Ikke desto mindre er det rigtig vigtigt at øve sig i at mentalisere – altså at se sig selv lidt udefra og den anden indefra.

Mentaliseringen er en del af denne tests grundstamme, og det styrker fornemmelsen af, at parforholdet er en fælles sag allerede i svarfasen, inden man mødes og tager fat sammen. Det har ganske givet en betydning for, hvor konstruktiv en dialog man får sammen senere – om netop et potentielt sårbart emne, hvor det ellers ofte (på en dårlig dag) kan være fristende at pege fingre af hinanden og blive optaget af, hvis skyld det er, at det hele ser ud, som det gør.

 

Resultatet

Så snart I begge har svaret på spørgsmålene, leveres en mail med adgang til jeres resultat.

Her kan fordelingen mellem antallet af spørgsmål, hvor I hver især eller begge er uenige i spørgsmålet (røde), hvor I hverken er enige eller uenige (gule), hvor I er enige (grønne) og hvor I har svaret anderledes, end jeres partner troede I ville og omvendt (orange).

Med til hver kategori følger en vejledning til, hvordan I kan tage fat i udfordringer på en konstruktiv og kærlig måde.

Rationalet bag opdelingen af svar i resultatet er, at I som par med større sandsynlighed oplever nogle udfordringer på de områder, hvor I har erklæret jer uenige i spørgsmålets formulering. Det er dog for enkelt at konkludere, at I har et udfordret eller mindre godt forhold, hvis I har svaret ”uenig” på mange spørgsmål (hvilket testen heller ikke gør). For hvis I er uenige om at være uenige, er der jo ro på bagsmækken. Så kan det godt være, at I stadig skal gøre noget ved den situation eller det tema spørgsmålet berører, men så ligger udfordringen ikke mellem jer. Fx havde både min mand og jeg svaret ”uenig” til udsagnet ”Vi bruger tilpas tid på vores venner”, fordi vi begge har lyst til at øge tiden, vi bruger på at være sammen med vores venner.

Når du læser resultatet igennem, kan du godt mærke hvad der er ”kød på”, og hvad der er mindre betydelige uenigheder.

Det kan godt give lidt sommerfugle i maven op til næste trin; nemlig samtalen.

 

Kunsten at tale og lytte

Der er en grund til, at der overhovedet findes parterapeuter. Det er nemlig en ret svær disciplin at høre hvad ens partner siger, hvis man bliver bange og får lyst til at gå i forsvar. Og selvom vi ikke er krise i vores forhold, min mand og jeg, har vi ligesom alle andre par steder i vores relation, der gør lidt mere ondt at blive trykket på end andre. Steder hvor vi kan blive bange, være ekstra sårbare, få lyst til at beskytte os selv, føle os afviste osv. Selv efter 17 år og 3 børn.

Derfor var det rart at resultatet ikke stod alene, men fulgtes så fint med en vejledning til, hvordan vi kunne tage fat i hver kategori (farve) spørgsmål. Særligt til de røde, som nok er dem der kan være mest kul på, og som kan være ømmest at tage fat i, og dem der fylder mest til dagligt.

Men også de grønne – altså dem hvor vi var enige. For det er også værd at fokusere på. Hvor tit er det lige, at vi får kigget på alt det, der går godt og får fejret det – og sikret at det kan fortsætte?

 

Den ”sjoveste” kategori at kigge på var de orange – altså dem hvor vi hver især havde svaret anderledes end den anden part troede. Det er superrelevant at få øje på. Tænk alle de misforståelser man kan spare sig selv og hinanden for!

”Jamen jeg troede, at du synes, at…..”.

 

Som parter i et parforhold går vi ofte og bruger en masse unødig energi på at bekymre os om eller imødekomme noget, vi tror den anden tænker – som han eller hun oftest ikke tænker. Spild af energi. Befriende og også ret komisk at få øje på. Og nej, min mand var ikke utilfreds med størstedelen af det, jeg troede, han var utilfreds med. Ret tankevækkende. Og dejligt. For så kan jeg jo skrue ned for min ide om at skulle skrue op på de punkter, og så bare være fint tilfreds med, hvordan det ser ud lige der.

Det er dejligt at testen giver et oplæg til en struktureret samtale, hvilket gør det trygt at tage hul på. Det er klart hvad man skal tale om – og på hvilken måde. Dermed bliver det sværere af stikke af sted med ”du gør heller aldrig…. ”, og ”det er præcis ligesom dengang (for mange år siden), hvor du…..”

Vejledningen til samtalen lægger igen vægt på det mentaliserende aspekt – nemlig det at stræbe mod forstå hinanden, i stedet for at afgøre hvem der har ret. Samtidig hjælper vejledningen til at kigge på løsninger på en konstruktiv måde.

 

Tjek! Var det det?

Og kan man så fikse sit parforhold for 199 kr og en tidsmæssig investering på de ca 20 minutter, det tager at svare på spørgsmålene?

Nej, det kan man ikke!

Ligesom man heller ikke taber sig af at købe en bog med slankende opskrifter. Eller får stærke biceps af at kigge på de kettlebells, der står i hjørnet af bryggerset.

Det er heller ikke det, testen lover.

Man er nødt til at investere lidt mere – af sin tid og af sig selv.

Det får man til gengæld til gengæld rig mulighed for. Den fredag formiddag, vi satte af, gav os gode snakke, grin og en enkelt tåre.

Blev vi færdige? Næ, der er stof til mange snakke endnu.

Og hvem har egentlig også lyst til at blive færdig med sit parforhold?

 

Du finder testen Styrk-Jeres-Parforhold her

 

Har du / I brug for hjælp til at få talt om de ting, der udfordrer i jeres parforhold – uanset om de er blevet tydelige for jer via testen eller ej – hjælper jeg jer gerne.

 

Heidi Agerkvist - Styrk jeres Parforhold

 

 

Pas på jer ❤️

Bedste hilsner
Heidi

 

 

 

 

 

 

Få mere inspiration her:

Parterapi i Århus

★ 3 gode grunde til at passe på dit parforhold

 

 

Skriv din kommentar