Som parterapeut ser jeg de her 5 ting igen og igen

6 Shares

Maria, som har arbejdet sammen med mig i klinikken siden maj 2017, gæster bloggen idag, og skriver her om, hvad der bringer par i terapi hos hende, og hvordan hun som parterapeut går til sagen, når hun hjælper par med at (gen)skabe kontakt og kærlighed mellem dem.

 

Om kærlighed og parterapi

Af psykolog og parterapeut Maria Schurmann

Hvad er parterapi for en størrelse?

Jobbet som parterapeut er aldrig kedeligt. For parterapi kan være mange ting. 
Det kan være hjælp til at genopdage den store kærlighed og intimitet i parforholdet. 
Det kan også være hjælp til at gøre et allerede godt parforhold endnu stærkere og mere meningsfuldt. 
Det kan være en måde at arbejde videre med parforholdet efter eventuelle traumer, tillidsbrud, svigt og utroskab. 
Det kan i sidste ende også være hjælp til afklaring og til at komme godt fra hinanden. I sådan et tilfælde vil terapien dog ikke længere have karakter af parterapi.

 

Hvem kommer i parterapi?

Sådan arbejder jeg som parterapeutJeg ser rigtig mange forskellige par i mit virke som parterapeut.

Jeg møder Hr. og Fru Hansen, der har været sammen i 40 år og gerne vil genfinde romantikken og intimiteten til hinanden.

Det helt unge par, der blot har været sammen et par år, men som ved deres kærlighed til hinanden er noget, der er værd at kæmpe for.

De nybagte forældre, der føler at rollen som henholdsvis mor og far har taget over for rollen som kæreste.

Parret der forsøger at få en sammenbragt familie til at fungere både i forhold til børnene og til hinanden.

Sagt på en anden måde; jeg møder alle typer af mennesker i alle aldre og i alle livssituationer i parterapien, fordi parforholdet er noget af det, der altid vil være vigtigt uanset hvor henne i livet man er.

 

Hvad går igen hos de par, jeg møder som parterapeut?

Alle par er selvfølgelig forskellige, da alle par jo består af to forskellige individer med hver deres historie, personligheder, drømme og behov, men alligevel kan jeg se nogle fællestræk, der går igen hos rigtig mange af de par, jeg møder som parterapeut.

 

1: Tættere på – længere væk

Den første ting jeg ser gå igen hos mange par er et kommunikationsmønster, der karakteriseres ved at den ene presser på, og den anden trækker sig. Det kan for eksempel lyde sådan her:

Katrine: ”Kan du da ikke for en gang skyld holde fri en hel weekend? Du efterlader mig altid bare med børnene og alt det praktiske”, siger hun oprørt og fortvivlet.

Kristian: ”Du brokker dig altid, måske det er lige præcis derfor jeg hellere vil være på arbejde”, siger han, og kigger ned i sin mobil igen.

Lad os lige prøve at oversætte dette set med tilknytningsbrillerne på.

 

Tilknytning – hvad er det for noget?
Tilknytning er et begreb, der beskriver hvordan et individ forholder sig til andre og til sig selv på baggrund af den eller de relationer, vedkommende har haft til vigtige omsorgspersoner (typisk forældre).
Der findes fire forskellige former for tilknytning – der overordnet set inddeles efter en vurdering af, om det er en tryg eller usikker tilknytning. De kaldes tryg, undgående, ambivalent og desorganiseret.

 

Så vil det i stedet lyde sådan her:

Katrine: ”Jeg savner dig sådan, og jeg bliver bange for at børnene og jeg ikke længere er vigtige for dig”.

Kristian: ”Jeg føler mig så utilstrækkelig, når du siger sådan nogle ting til mig. Jeg arbejder jo for at kunne forsørge jer og passe på jer”.

I stedet for at give udtryk for de sårbare og bløde følelser, kan man meget let komme til at give udtryk for de hårde følelser, dette er med til at forstærke det overordnede mønster, hvor jo mere den ene presser på, des længere væk bevæger den anden sig. 
Der vil være en tendens til at det er kvinden, der presser på og manden, der trækker sig, men det ses selvfølgelig også omvendt.

Hvordan arbejder vi med det i parterapi?

I parterapien vil vi arbejde med at forstå det mønster, der kommer til at tage netop jer, og derved stjæle kontakten mellem jer. Vi vil undersøge de følelser og selvbilleder, der er forbundet med mønsteret og være nysgerrige på, om der måske er nogle paralleller til opvækst eller andre tidligere erfaringer. Ligeledes vil vi arbejde med at ”oversætte” til tilknytningssprog, som man kan se et eksempel på med Kristian og Katrine.

 

2: Når to bliver til tre – og fire – og fem

En parterapeut kan hjælpe når to bliver til tre

En anden typisk ting jeg ofte er vidne til som parterapeut er, at parret bliver udfordret på, at rollen som henholdsvis mor og far kommer til at tage overfor parforholdet. Det er uden tvivl noget af en prøvelse for parforholdet når to bliver tre.

Mange glæder sig selvfølgelig helt vildt til forældrerollen, og det føles måske endda, som om man kommer endnu tættere på hinanden i parforholdet, når man sammen sætter et lille væsen i verden. Men udover glæden ved at sammen være vidne til det lille væsens opvækst, så står den også på bleskift, leverpostejsmadder, børnesnot på blusen, manglende søvn og deraf kun meget lidt kvalitetstid med hinanden.

Hvordan arbejder vi med det i parterapi?

I parterapien vil vi arbejde med, hvordan I kan finde hinanden igen under de nye omstændigheder, samt at få øje på hvad der kan gøre det udfordrende eller svært for fremover i forhold til at kunne bevare en god kontakt til hinanden som forældre såvel som kærester.

 

3: Er du der?

Den tredje ting, jeg ser gå igen hos mange par, lægger sig på nogle måder op af den første ting. Som parterapeut oplever jeg ofte par, der opsøger parterapi, fordi kvinden ikke længere kan holde ud at være i tvivl om, hvorvidt hendes mand reelt er investeret i relationen eller ej. Det kan blandt andet komme til udtryk på følgende måder:

En parterapeut kan hjælpe når dit parforhold føles sværtAt kvinden ikke længere magter at presse på, hvorfor hun nu i stedet er begyndt at trække sig. Dette kaldes inden for emotionsfokuseret parterapi (EFT) en ”burned-out pursuer” – altså en der ikke længere har gnisten, overskuddet eller lysten til at presse på i forsøget på at nærme sig sin partner.

At kvinden ikke føler, manden deler det hjemlige ansvar med hende, og at hun derfor føler sig alene med de eventuelle børn og praktiske gøremål.

At kvinden føler, at manden ikke længere viser hende interesse.

Hvordan arbejder vi med det i parterapi?

Det grundlæggende spørgsmål i ovenstående tilfælde er: ”Er du der for mig?”.

Det vil sige, at de forskellige måder dette kan komme til udtryk ved, vil være et symptom på dette store underliggende spørgsmål. 
Gennem forskning fra Ottawa instituttet i EFT ved man, at den faktor, der bedst kan forudsige, hvorvidt et parforhold holder i længden, er kvindens tiltro til, at manden er der for hende. Netop derfor er det vigtigt, at vi i parterapien arbejder med at skabe åbenhed og tillid, således at I som par kan ”teame” op om usikkerheden og mønsteret, og derved genetablere tilliden og kontakten til hinanden.

 

4: Er jeg utilstrækkelig?

Den fjerde ting jeg også ofte ser hos mine par, er en mand, der meget af tiden går rundt og føler sig utilstrækkelig – som mand, far, kæreste og forsøger. Dette kan blandt andet opstå, hvis kvindens opråb og ønske om nærhed udtrykkes på en måde, hvor det eneste manden reelt kan høre er ”Du er ikke god nok” i den ene eller anden variation.

Dette handler selvfølgelig om mange ting, men det vil typisk handle om to overordnede ting; kommunikationsformen eller dynamikken mellem parret – og kvindens behov for kontrol, der fungerer eller har fungeret som en overlevelsesmekanisme. Det kan være meget svært at give slip på kontrollen over husgerninger og børneopdragelse, hvis man har været vant til at det har været nødvendigt selv at have kontrol med det hele. Dette kan ofte ende ud i ytringer som eksempelvis: ”Det er ikke sådan du skal give børnene deres vintertøj på”, ”Du ved godt børnene kun må få cornflakes i weekenden”, ”Er du sikker på du har skyllet salaten ordentligt?” osv.

Hvordan arbejder vi med det i parterapi?

I sådanne tilfælde vil vi i parterapien arbejde med at skabe bedre kommunikation, således at der vil være mere rum til at være trygge og sårbare overfor hinanden – og vigtigst af alt opbygge tillid til hinanden. Herudover vil vi arbejde med at forstå kvindens kontrol som en overlevelsesmekanisme, der har været nødvendig for hende i hendes liv. Her vil vi blandt andet gå tilbage og kigge på eventuelle tilknytningstraumer i barndommen og tidligere i parforholdet med henblik på at forstå, hvorvidt denne form for overlevelsesmekanisme fortsat er nødvendig og gavnlig. Ligeledes vil vi undersøge hvilken påvirkning denne dynamik har for begge parter.

 

5: Når sexlivet knager…

I kan også bringe jeres sexliv op hos en parterapeutDen femte og sidste ting jeg vil nævne her er parrets beskrivelse af deres sexliv. Rigtig mange par oplever, at deres sexliv er blevet udfordrende på den ene eller anden måde. Sex er for mange en vigtig del af parforholdet, hvorfor der selvfølgelig også er plads til at tale om sex, når man er i parterapi.

Hvordan arbejder vi med det i parterapi?

Vi kan tale om emotionelle såvel som fysiske udfordringer – det vigtigste er, at der bliver et rum, hvor man kan tale åbent om udfordringerne. Det kan være meget svært for par selv at tale sammen om et ikke-fungerende sexliv, da mange kan have svært ved at finde ud af, hvor man må træde og hvor man ikke må træde. Netop derfor giver det god mening, at tale om de givne udfordringer i et trygt rum, hvor en parterapeut sidder klar til at passe på jer og guide jer.

 

Hvad kan I forvente af i et forløb med mig som jeres parterapeut?

★ Et godt og trygt rum hvor I lettere kan få øje på hinanden.

★ Indsigt i netop jeres parforholdshistorie og tilhørende mønster.

★ Indsigt og forståelse for hvad du selv og din partner kommer med i bagagen som kan influere jeres relation.

★ Redskaber til at håndtere og forstå netop jeres udfordringer.

★ Forståelse, respekt og anerkendelse af jer som individer og som par.

 

▶ ▶ ▶ Læs mere om parterapi i Århus her ◀ ◀ ◀

 

 

 

Tre råd fra mig til jer

En parterapeut hjælper jer med at række ud mod hinanden

♡ Et godt parforhold kræver en arbejdsindsats fra jer begge, så det er vigtigt at have en snak om, hvordan I kan prioritere jeres parforhold.

♡ En grundregel er, at det altid skaber større tillid og nærhed, når man i parforholdet tør give udtryk for ens sårbarhed fremfor at komme med angreb og stikpiller. Så når du næste gang mærker en overvældende trang til at sige noget hårdt og kritisk, så prøv at overveje om du kan sige det på en mere rolig og mere følelsesmæssig ærlig måde. (Se ovenstående eksempel med Kristian og Katrine).

♡ En rigtig god og tryg basisregel for parforholdet er at altid sige ordentligt hej og farvel til hinanden. Der er fire tidspunkter på døgnet, hvor vi hilser på hinanden på denne måde: når vi vågner, når vi tager af sted på arbejde, når vi kommer fra arbejde, og når vi siger godnat. Så hvis I har svært ved at finde tiden til at prioritere hinanden, så er dette et godt sted at starte, da det er med til at sætte stemningen mellem jer resten af dagen.

 

 

Parterapeut Maria Schurmann

 

Lad mig endelig høre fra jer over mail eller telefon, hvis I skulle være blevet nysgerrige på at starte i parterapi hos mig.

Kærlig hilsen
Maria

 

 

Samtaler med Maria bookes via mail@heidiagerkvist.dk eller telefon 50423630

 

 

 

6 Shares

One Response to Som parterapeut ser jeg de her 5 ting igen og igen

  1. Henrik V Blunck 5. marts 2018 at 12:33 #

    Rigtig god artikel og rigtig gode råd.
    Jeg vil så også indskyde den kommentar, at alt for mange par først overvejer parterapi når det knager. Det ville være rart, hvis folk havde fokus på kærligheden helt fra starten af, og evnede, at tale ordentligt sammen også om de svære ting. At man ikke først reagerer når skænderierne kommer lidt for ofte…

Skriv din kommentar

Hent mit videokursus om konflikthåndtering i børnefamilien

Få videokurset om konflikthåndtering i børnefamilien

Konkrete og effektive redskaber til dine udfordringer i hverdagen med børn

★ Løbende tips og inspiration til mere ro og glæde i familien

★ Få den nyeste viden først

(Koster kun din mailadresse)

.

You have Successfully Subscribed!