Rie Strange

Psykolog Rie Strange er tilknyttet klinikken. Rie har en bred erfaring bag sig fra både privat praksis og fra børnepsykiatrien. Ud over sit skarpe blik for dynamikker og reaktioner mellem mennesker, har Rie også sit varme væsen og rolige sind med sig, som gør det trygt og behageligt at være i hendes selskab.

Jeg er meget glad for at samarbejde med Rie og kan varmt anbefale hende – både fagligt og menneskeligt.

 

Herunder kan du læse Ries egen præsentation af sig selv:

At lære at forstå sig selv og sine nære relationer

Rie StrangeFor mig handler terapi dybest set om et møde mellem mennesker. Et møde hvor man får mulighed for at reflektere over sig selv og sine relationer. Det er vigtigt for mig at ‘se’ det menneske, den familie eller det par, som sidder foran mig, og skabe tryghed og tillid imellem os. Som psykolog er jeg autentisk og nærværende, og først og fremmest et menneske, som sammen med jer arbejder for at forstå og hjælpe den situation, I befinder jer i.

Børn, familier og par har altid haft min store interesse, og været mit både faglige og personlige omdrejningspunkt. Jeg er optaget af at hjælpe familier med at blive bedre til også at se hinanden, og sig selv, og dermed bedre de indbyrdes relationer.

 

Jeg er nysgerrig på, hvad der ligger bag vores adfærd – hvorfor reagerer vi, som vi gør? Hvorfor trækker vi os eller går i konflikt, når tingene bliver svære? Hvad ligger bag vores følelser og handlinger, og hvorfor kan det være svært at kommunikere i de tider, hvor vi virkelig har brug for at blive hørt? Sammen kan vi finde ud af, hvordan I genfinder kontakten til jer selv, hinanden eller jeres børn, og finde andre måder at forstå og håndtere følelserne, når ting i livet går skævt.

Min oplevelse er, at når vi lærer at forstå, hvorfor vi selv, vores partner eller vores børn reagerer som de gør, kan vi bedre åbne op og se hinanden, og dermed både modtage og give den omsorg og nærhed, som vi alle ønsker os.

Jeg tror på, at vi alle gør vores bedste ud fra de forudsætninger vi har, og ud fra de omstændigheder vi befinder os i. Derfor arbejder jeg aldrig med skyld, men med en nysgerrighed på, hvad vores handlinger skyldes, og hvad vi kan gøre for at ændre på det. Jeg har også altid fokus på at få lysten og glæden i spil, og hjælpe med at få øje på, hvor jeres ressourcer som par eller familie er.

 

Min særlige ekspertise

Jeg har arbejdet med alle aldersgrupper, de fleste problematikker – alt fra almindelige dagligdagsproblemer til komplekse traumer, og både med individuelle- og parsamtaler. Jeg har særlig ekspertise indenfor familier og børn, hvor jeg har fokus på relationer og tilknytning – både vores nuværende og vores tidlige relationer. Både i familier, som oplever alvorlige vanskeligheder, og i ganske almindelige familier, som synes hverdagen, af den ene eller anden årsag, kan være svær. Jeg har igennem mit arbejde i børnepsykiatrien viden om børnepsykiatriske diagnoser, og de problemstillinger som det kan medføre for familien. Jeg er desuden uddannet i legeterapi, hvor jeg oplever, at barnet igennem leg kan udtrykke sig frit, og hvor jeg kan hjælpe med at sætte de ord på barnets følelser og adfærd, som det ikke selv har ordforråd og forståelse til. Jeg synes, det er vigtigt at se bag om ordene og adfærden og forstå, hvad barnet forsøger at udtrykke til dets omgivelser, og hjælpe forældrene til bedre at forstå barnets kommunikation.

I parterapi arbejder jeg emotions- og mentaliseringsfokuseret, som handler om kontakten, nærheden og kommunikationen mellem jer. Jeg hjælper jer med at få øje på det, der står i vejen for, at I som par kan komme tættere på hinanden, og få det I begge længes efter. Jeg hjælper jer med at lære at reparere og genskabe kontakten når den brydes, og nære og værne om rummet mellem jer som de vigtigste for hinanden

Jeg tager altid udgangspunkt i det, der er vigtigt for jer, og vil tilrettelægge vores forløb ud fra jeres ønsker.

Jeg glæder mig til at møde jer!

Mvh. Rie

 

Samtaler med Rie Strange kan aftales via mail@heidiagerkvist.dk eller på 50423620

Priser hos Rie Strange er:
• 
Individuel samtale (50-60 min): 1.100 kr
Parterapi (80-90 min): 1.700 kr
Familiesamtale (80-90 min): 1.700 kr

 

Afbud: 
Afbud meldes senest 24 timer før den aftalte tid – derved har vi en lille mulighed for at tilbyde tiden til en anden. Ved afbud som meldes mindre end 24 timer før aftalt tid, opkræves fuldt honorar. Det gælder også ved sygdom, akut afbud eller udeblivelse.

Comments are closed.