Mie Madsen

Psykolog Mie Madsen

Jeg er meget glad for mit tætte samarbejde med Mie Madsen i klinikken i Badstuegade.  Mie har erfaring fra både psykiatrien, uddannelsesverdenen, kriminalforsorgen og fra samtaleterapi i forskellige sammenhænge. Hele vejen igennem har fokus altid har været på løsne det, der har sat sig lidt fast, og spærrer for at relationerne og livet kan udfolde sig frit og følsomt og stærkt, i hvilken form det så har for hver enkelt af os. Mie sidder dermed godt og roligt i sin stol og hos hende er det trygt at være sårbar.

Jeg har bedt Mie skrive lidt om hvem hun er, og hvordan hun ser på psykologi og på sin rolle som terapeut. Det kan du læse herunder.

Samtaler med Mie Madsen kan bookes via 50 42 36 30 eller mail@heidiagerkvist.dk

 

Empatisk og erfaren

Psykolog Mie MadsenJeg ved, at det kræver tryghed, tillid og mod at tale om det, som fylder, er svært, privat og måske endda tabubelagt. Som psykolog er jeg derfor allermest optaget af at få skabt et trygt rum for dig og dermed også for terapien.

Jeg har erfaring med mange problemstillinger og klientgrupper. Gældende for al mit arbejde er, at jeg er overbevist om, at det menneske, jeg møder, altid gør det bedste, han/hun kan. Nogle gange lykkes vi bare ikke med det, vi ønsker. Her kan det være relevant at tage initiativ til et møde med en fagperson – og netop dér vil jeg gerne være behjælpelig. Jeg vil gerne hjælpe med at belyse det, som går galt eller fylder, og hjælpe til at finde nye måder at forstå, håndtere eller lære at leve med det givne på.

Gennem Heidi tilbyder jeg både familiesamtaler, parterapi og individuel terapi:

 

Familiesamtaler hos Mie Madsen

Arbejdet med børn og unge har altid haft en helt særlig plads i mit hjerte. Børn og unge har så uendeligt meget, de gerne vil udtrykke, men bliver ikke altid forstået i deres måder at udtrykke det på. Jeg møder ofte forældre, som er:

▪  Bekymrede, frustrerede og rådvilde med tanker om, hvordan det mon skal gå deres barn, om barnet ”fejler” noget, hvorfor det skal blive ved at være svært, hvordan de skal håndtere deres barns adfærd.

▪  Kede af det og ramt af skyld og skam med tanker om, hvorvidt det er dem, den er gal med, at de har fejlet som forældre, at de burde klare det bedre osv.

Det er ofte et meget sårbart emne at tale om sit forældreskab, bl.a. fordi der er mange idealer i dagens Danmark, og fordi det er et sted, vi virkelig ønsker at gøre det godt. Som psykolog oplever jeg det som et privilegium at blive lukket ind bag billederne på de sociale medier og se virkelighedens udfordringer, som ER og som FINDES hos alle børnefamilier.

Sammen med jer forældre vil jeg gerne være behjælpelig med at forstå det, som sker, og som kan føles så fastlåst. Vi vil undersøge nye måder at forstå barnets adfærd på og/eller nye måder at gå til jeres barn på, hvilket kan have afgørende betydning for både barnets, jeres og familiens trivsel.

Som forældre vil vi så gerne selv kunne spotte det, som går galt. Jeg har dog den dybeste respekt for, at når vi er viklet ind i kærlighed, bekymring og frustration, så er det desværre ofte lettere sagt end gjort.

 

Parterapi hos Mie Madsen

I dag hører vi uendeligt meget om, hvordan vores ydre og vores ejendele kræver opmærksom og pleje – fx vores udseende, bil og hjem. Nogle gange glemmer vi, at dette også er gældende for det, som ofte har den største betydning for os, nemlig vores relationer.

I parterapien møder jeg ofte:

▪  Par, som oplever, at de har glemt at pleje deres relation så længe, at de slet ikke ved, hvor de skal begynde. Disse par fortæller ofte, at de føler, de er gledet fra hinanden, at de ”kun” føler sig som venner eller lign.

▪  Par, som har svære oplevelser med sig (fx utroskab eller traumer), som gør det svært for dem at give sig hen til hinanden. Disse par kan ofte fortælle om et ønske om nærhed, men også om meget adfærd, der forhindrer det.

▪ Par, som forsøger at pleje deres relation, men som oplever, at det går galt hver gang de prøver. Disse par fortæller ofte om mange skænderier, misforståelser, følelsen af svigt, ensomhed eller at blive taget for givet.

▪  Par, som har en oplevelse af, at de ikke gør hinanden glade på den måde, de kunne ønske det. Disse par fortæller ofte om forskelligheder i deres personligheder, som de ikke ved, hvordan de skal finde plads til i deres forhold.

Som parterapeut er jeg optaget af at skabe et rum, hvor vi kan kigge på det, som sker indeni og imellem jer. Jeg er nysgerrig på at se, hvilke livshistorier I hver især kommer med, hvilken historie I har sammen og hvordan det kan have betydning for jeres måde at være sammen på i nuet på godt og ondt. Sammen ønsker jeg, at bevidstheden øges omkring hinandens indre verdener. Min erfaring er, at parterne i et parforhold altid gør det bedste, de kan og altid med de bedste intentioner. Dog er det ikke altid det ønskede, der bliver udfaldet. Jeg ser min rolle som den, der kan hjælpe jer med at skabe større samstemmighed mellem det I ønsker, det I gør og det I får ud af det. Det er det, vi har fokus på i parterapi.

 

Individuel terapi

Jeg holder af at møde mennesker og sammen med dem undersøge, hvad der sker både på den indre og ydre scene i mødet med det, som er svært. Jeg ved, at vi som mennesker kan blive kritiske overfor os selv, når livet ikke går som ønsket, og at det ofte er de samme ”problemer”, som gentager sig for os. Sammen med dig vil jeg gerne være behjælpelig med at belyse de mønstre som finder sted, forstå deres sammenhæng med dine erfaringer, og hjælpe med at finde få indblik i nye måder at møde sig selv og verden på samt ikke mindst hjælpe med at navigere i, at det ikke altid er let og ligetil at skabe forandring.

 

Samtaler med Mie Madsen kan bookes via tlf 50 42 36 30 eller mail@heidiagerkvist.dk

Priser hos Mie er:
• 
Individuel samtale (50-60 min): 1.000 kr
Parterapi (80-90 min): 1.600 kr
Familiesamtale (80-90 min): 1.600 kr

 

OBS:
Pr 1. november 2021 vil priserne være:

• Individuel samtale (50-60 min): 1.100 kr
Parterapi (80-90 min): 1.700 kr
Familiesamtale (80-90 min): 1.700 kr

0 Shares