Maria Westergaard

I Huset Agerkvist tilbyder Maria Westergaard samtaler til børn og unge, der på forskellige vis oplever udfordringer i relationerne – både til sig selv og til andre – og i livet i det hele taget.

Herunder fortæller hun lidt om sig selv og sin baggrund.

 

Maria Westergaard er børne- og ungepsykolog

Maria Westergaard

Jeg blev uddannet psykolog i 2013 og er efterfølgende autoriseret af Psykolognævnet. Jeg har erfaring både fra privat praksis, børne- og ungdomspsykiatrien samt fra kommunalt børne- og familiecenter, og jeg oplever at have et bredt erfaringsgrundlag i mit arbejde med børn, unge og familier.

Som forældre kan vi som regel mærke på vores børn, hvis noget ikke er, som det skal være. Børns måde at signalere, at der er noget, som vi som forældre skal tage ekstra hånd om, kan se ud på forskellige måder. Det er ikke altid åbenlyst, hvad der ligger til grund for et barns reaktioner/udfordringer. De kan være for små til at fortælle os, hvad der er galt, de kan trække sig fra relationen og lukke sig inde – eller også kan vi som voksne have svært ved at forstå, hvad børnene fortæller med deres sprog, adfærd og symptomer.

 

Typiske tegn på mistrivsel kan være:

 • vrede og udadreagerede adfærd
 • vanskeligheder i sociale sammenhænge med jævnaldrene
 • barnet vil ikke i skole/børnehave
 • trækker sig i kontakten, når noget er svært
 • ondt i maven eller andre somatiske symptomer
 • bliver mere ked af det, bekymret eller angst
 • svært ved afskillelse fra forældre eller at sove selv
 • uro og vanskeligheder med at koncentrere sig
 • selvskadende adfærd
 • tristhed/depression
 • spiseforstyrrelse

Nogle børn oplever mange af disse symptomer, andre kun få. Som erfaren børne- og ungepsykolog er jeg trænet i at forstå, hvad barnet på sin måde fortæller os, og jeg er uddannet til at finde ud af, hvordan vi i fællesskab bedst kan hjælpe barnet.

Legeterapi

Når jeg har yngre børn i terapi, anvender jeg oftest en legeterapeutisk tilgang, idet børn som udgangpunkt udtrykker sin indre verden symbolsk og igennem leg snarere end verbalt. Jeg har en efteruddannelse inden for legeterapi, og jeg benytter denne tilgang, fordi jeg gang på gang oplever, hvor meningsfuld den er, og hvor lidt der nogle gange skal til, før et barn igen vil komme i trivsel. Jeg vil altid have et tæt samarbejde med barnets primære voksne, da jeg er overbevist om, at man bedst får hjulpet barnet, hvis vi alle arbejder i samme retning og i fælleskab støtter barnets udvikling.

Værdier

Som psykolog er det vigtigt for mig, at terapien bygger på en høj grad af faglig kompetence, hvilket jeg løbende sikrer gennem faglige kurser og supervision. Jeg ønsker at møde dig i øjenhøjde med nærvær og engagement, og det er vigtigt for mig, at du føler dig tryg i vores samtaler, da tillid og åbenhed er forudsætningen for, at en udviklingsproces kan finde sted. I mødet med dit barn vil det samme naturligvis gøre sig gældende.

 

Venlige hilsner
Maria Westergaard

 

Samtaler med Maria kan aftales på mail@heidiagerkvist.dk eller på tlf 50 42 36 30

Priser hos Maria er:

 • Individuel samtale (50-60 min): 1.100 kr
 • Familiesamtale (80-90 min): 1.700 kr

 

Afbud: 
Afbud meldes senest 24 timer før den aftalte tid – derved har vi en lille mulighed for at tilbyde tiden til en anden. Ved afbud som meldes mindre end 24 timer før aftalt tid, opkræves fuldt honorar. Det gælder også ved sygdom, akut afbud eller udeblivelse

 

Comments are closed.