Majken Vange

En af mine dygtige kolleger her i klinikken i Badstuegade er Majken Vange.
Majken kommer med lang erfaring fra arbejdet med at øge trivslen og styrke relationerne i og omkring børn, unge og familier. Majken har en særlig viden om de dynamikker der kommer på spil, når rusmidler rykker ind i familier.

Her i Huset Agerkvist tilbyder Majken, individuelle terapiforløb, familiesamtaler/forældrerådgivning og parterapi. Majken tilbyder også samtaler online.

 

Majken siger om sig selv:

Majken Vange

Jeg er uddannet ved Aarhus Universitet i 2013, og har siden arbejdet med at hjælpe børn, unge og voksne i svære livssituationer gennem terapeutiske samtaler.

Jeg har løbende styrket og vedligeholdt min faglighed med kurser, supervision, uddannelse og egenterapi. Jeg har en stor teoretiske ballast inden for mentaliseringsbaseret-, systemisk- og psykodynamisk terapi. Derudover har jeg en efteruddannelse i Emotionsfokuseret Parterapi.

Privat er jeg gift, og lever i en sammenbragt familie med 4 børn.

Jeg synes, det er berigende at arbejde inden for forskellige felter, derfor tilbyder jeg både individuel- og parterapi samt forældresamtaler.

Jeg tilbyder både samtaler, hvor vi mødes fysisk og onlinesamtaler på en sikker forbindelse.

 

Individuel terapi

Jeg har ti års erfaring med individuel- og gruppeterapi.

Forskning i terapeutisk effekt viser, at det vigtigste for god effekt af terapi er, at klienten og psykologen har en god relation og er enige om målet for terapien.
Derfor er det meget vigtigt for mig i det terapeutiske arbejde, at etablere en god kontakt samt en afklaring af, hvad der er dit særlige ønske for terapien er. Ud fra det tilpasser jeg metodevalget til dine særlige problemstillinger og behov.

Jeg har indgående erfaring med samtaler om blandt andet depression, stress, livskriser, svære relationer og sorg.

 

Forældresamtaler

For mange har forældreskabet en central rolle i deres liv. Derfor bliver det særligt sårbart, når familielivet er svært eller børn mistrives.

I forældresamtaler mødes jeg med forældre i et rum uden løftede pegefingre, og sammen går vi på detektivarbejde, og undersøger hvilke dynamikker, der er på spil i familien.

Med afsæt i teori og erfaring, foreslår jeg helt konkrete tiltag og justeringer, der ofte vil medføre hurtig forandring og større trivsel for både børn og voksne.

 

Parterapi

I parterapi tager jeg teoretisk afsæt i Emotionsfokuseret Parterapi. Det er vigtigt for mig, at parterapien er et trygt og forudsigeligt rum. Jeg er ikke er optaget af at finde en skyldig part i samtalerne. Istedet danner jeg mig et billede af, hvilket mønster I kommer ind i, når det bliver svært imellem jer.

I parterapi kan jeg blandt andet hjælpe jer i situationer, hvor I oplever manglende kontakt, nærhed, intimitet eller tillid. Og når I er kommet væk fra hinanden, på grund af hverdagens slid på parforholdet eller ved tillidsbrud.

I terapien hjælper jeg jer, til at finde nye måder at søge kontakten hos den anden, og nye og tryggere måder at møde hinanden på.

Jeg glæder mig til at møde jer!

Bedste hilsner
Majken

 

 

Samtaler hos Majken Vange kan aftales via mail@heidiagerkvist.dk

Priser hos Majken er:
• Individuel samtale (50-60 min): 1.100 kr
Parterapi (80-90 min): 1.700 kr
Familiesamtale (80-90 min): 1.700 kr

 

 

Afbud: 
Afbud meldes senest 24 timer før den aftalte tid – derved har vi en lille mulighed for at tilbyde tiden til en anden. Ved afbud som meldes mindre end 24 timer før aftalt tid, opkræves fuldt honorar. Det gælder også ved sygdom, akut afbud eller udeblivelse.