Glade Børn – Stærke Søskende

Giv dine børn højere selvværd, færre konflikter og en stærk søskenderelation
– nu og for livet!

Glade Børn – Stærke Søskende er et onlineforløb i tre lettilgængelige og overskuelige moduler, som hjælper dig som forælder til at skabe de bedste rammer for, at dine børn kan udvikle og beholde en sund, kærlig og stærk relation til hinanden – både nu og for livet. 

Onlineforløbet Glade Børn – Stærke Søskende er udviklet af Psykolog Heidi Agerkvist, der har mere end 15 års erfaring med at arbejde med børns udvikling og familiers trivsel. I forløbet får du Heidis store faglige viden, masser af gennemtestede øvelser, helt konkrete redskaber serveret lettilgængeligt gennem lydfiler (3 x 50 min) og arbejdsbøger leveret til dig hen over tre uger. 

Det hele leveres i Heidis karakteristiske uformelle og letforståelige tone, som samtidig er fuldstændig renset for bedrevidenhed og løftede pegefingre. Forældrebashing kan man finde så mange andre steder. Her finder du fuld respekt for den komplekse opgave, det er at være forældre samt en kærlig hånd til at finde vej i forældreskabet og hverdagen i familien.

Mere end 700 familier har allerede styrket søskenderelationerne!

Glade børn Stærke Søskende

 

Onlineforløbet Glade Børn - Stærke Søskende er til dig, der har to eller flere børn, og som:

+ Bruger meget tid på at tage dig af konflikter mellem dine børn og ikke rigtig oplever, at det hjælper noget.

+ Synes det er svært at give dine børn, hvad de har brug for hver især, uden at det bliver på bekostning af hinanden.

+ Er i tvivl om hvordan du skal forholde dig til jalousi og misundelse mellem dine børn.

+ Savner solid og samtidig letforståelig viden og helt konkrete håndtag at gribe i og dreje på for at øge dine børns trivsel – hver for sig og sammen.

+ Er optaget af at gøre hvad du kan for at give dine børn et stærkt selvværd og en sund selvtillid.

+ Ønsker at skabe de bedste opvækstmuligheder for dine børn og deres relation, så de får glæde af hinanden op igennem deres barndom, ungdom og voksenliv – og til tider kan blive i tvivl om, hvor realistisk det er at nå i mål med.

Når du har gennemgået onlineforløbet Glade Børn – Stærke Søskende:

✔ Kender du forskellen på selvværd og selvtillid, og du ved, hvad du kan sige og gøre for at give næring til dine børns selvværd og selvtillid.

✔ Kender du hvert af dine børn (endnu) bedre og er helt skarp på deres individuelle behov, talenter, kompetencer og personligheder, og kan dermed hjælpe dem langt bedre – både individuelt og i relation. 

✔ Er du blevet klogere på dig selv og kan tage ansvar for de mekanismer i dig, der ellers kunne stå i vejen for din relation til hvert enkelt barn.

✔ Ved du hvad misundelse og jalousi er, og du ved både, hvordan du forebygger og håndterer det.

✔ Har du fået ny viden, der hjælper dig med at spotte, hvornår der er tale om forskelsbehandling, og hvornår der er tale om uretfærdighed, og du er i stand til at navigere smidigt i at give hvert barn, hvad det har brug for, uden at det er på bekostning af de andre børn.

✔ Har du lært en metode til at håndtere konflikter, der sænker konfliktniveauet betragteligt og over tid stiller dine børn i stand til i højere grad at løse deres konflikter selv, og samtidig bygger både selvværd og selvtillid op.

I onlineforløbet "Glade Børn – Stærke Søskende" får du:

Onlineforløbet "Glade Børn – Stærke Søskende" er udviklet til børnefamilier, der har brug for fleksibilitet til at kunne følge kurset, når det passer dem.

Hele materialet leveres online og er derfor meget fleksibelt. Forløbet er skabt til børnefamilier, og de har ikke brug for flere stramme tidsplaner og krav.

Derfor behøver du ikke sidde klar til at lytte, præcis når modulerne lander i din indbakke. Der er ikke noget af materialet, der udløber eller forsvinder. Det ligger klar til dig, når du er klar. Du kan ikke gå glip af noget.

Som noget helt nyt kan du arbejde med forløbet via en simpel og overskuelig app. Det gør det hele meget let tilgængeligt og sikrer, at du får brugt materialet, så du helt vil opleve en forskel.  

Du får: 

3 moduler der hver består af en lydfil (50 min – mp3)
3 arbejdsbøger med øvelser og redskaber (ca. 30 sider – pdf).

På lydfilerne underviser jeg dig (bl.a.) i:

♥ Selvværd og selvtillid
♥ Betydningen af din relation til hvert enkelt barn
♥ Jalousi og misundelse
♥ Retfærdighed og forskelsbehandling
♥ Konflikter og konflikthåndtering
♥ Hvilke faktorer der står i vejen for, at en stærk søskenderelation kan udvikle sig, og hvordan du minimerer dem
♥ Helt konkrete veje at gå, når du vil give relationen mellem dine børn de bedste vilkår. 

Du får dermed masser af perspektiver på og teknikker til, hvordan du kan understøtte søskenderelationen og hjælpe dine børn godt på vej til helt grundlæggende at være glade børn – individuelt og i relation til og med hinanden.

I arbejdsbøgerne får du:

30-40 sider spækket med øvelser, spørgsmål til refleksion og helt konkrete lavpraktiske redskaber, som du kan gå i gang med at bruge lige med det samme. Alt sammen knyttet op på den viden, du har modtaget i lydfilerne. 

Arbejdsbøgerne er struktureret, så de støtter bedst muligt op om at få integreret din nye viden. Du kan med det samme begynde at arbejde med den og skabe nye og bedre resultater for dig, dine børn og jeres familie som helhed.

  

Hvad indeholder modulerne helt konkret?

I modul 1 får du:

★ Indsigt i, hvorfor du også skal kigge på hvert enkelt barn og ikke blot på relationen mellem dine børn i dit arbejde med at skabe og støtte en stærk søskenderelation.

★ En udførlig guide til, hvordan du lærer hvert enkelt barn endnu bedre at kende, og hvordan du spotter det enkelte barns særlige talenter, kompetencer, temperament og personlighed, sådan at du bliver langt bedre i stand til støtte både hvert enkelt barn og relationen mellem dem.

★ Solid faglig viden om, hvad selvtillid og selvværd er, den vigtige forskel på de to begreber, og du får helt konkrete værktøjer til, hvad du kan sige og gøre for at give god næring til både selvtillid og selvværd hos dine børn.

★ Indsigt i vigtigheden af din relation til hvert enkelt barn, og hvilken afgørende betydning den har for børnenes mulighed for at indgå i en stærk relation med hinanden.

Klarhed over hvilke elementer, der kan forstyrre relationen mellem forældre og børn, samt effektive øvelser og redskaber til at “rydde op” i de forstyrrende elementer, der evt. ligger og spærrer for at du kan være i en ren, sund og hel relation til dine børn.

Glade Børn Stærke Søskende

 

I modul 2 lærer du:

★ Om søskenderelationen som fænomen – både som relation generelt og hvad der er ganske særligt for netop søskenderelationen.

På hvilken måde køn, aldersforskel og nummeret i søskenderækken har betydning for karakteren af relationen mellem dine børn, og på hvert enkelt barns selvbillede og udviklingsmuligheder.

★ Hvor stor betydning det har for søskenderelationen nu og på sigt, hvilke roller vores børn hhv. bliver tildelt og selv tager i familien. Du får guidning i, hvordan du kan lade rollerne i familien skabe udvikling og spillerum fremfor fastlåsninger i begrænsende positioner.

★ Hvorfor det enkelte barns selvværd har så stor betydning for søskenderelationen.

★ Hvorfor det er så smertefuldt at vokse op i skyggen af en søskende, og ikke mindst hvordan du forebygger, at et eller flere af dine børn kommer til at bære den følelse med sig for livet.

★ Om den vigtige forskel mellem forskelsbehandling og uretfærdighed. Og hvorfor dine børn oftest skal have behandles forskelligt, for at få hvad de har brug for hver især, og hvordan du gør det uden at det bliver på bekostning af de andre. 

 

I modul 3 får du:

★ En grundig indføring i begreberne misundelse og jalousi, samt hvorfor det er af afgørende betydning for dine børns trivsel, at du kender forskel på de to fænomener.

En velafprøvet og langtidsholdbar metode til konflikthåndtering, som over tid vil sænke niveauet af konflikter i familien markant, og samtidig sætte dine børn i stand til at håndtere de fleste af de tilbageværende konflikter selv. Metoden værner samtidig om selvværd og selvtillid, og den styrker kompetencer som perspektivtagning og empati i praksis.

★ Indsigt i, hvorfor det har betydning, hvilket sprog vi bruger om og med vores børn. Du får også konkrete tips til at tjekke dit sprog efter og justere det, hvor der måtte være brug for det.

★ Forståelse for hvad søskendekærlighed er for en størrelse, og hvorfor du ikke skal blive bange, hvis du pludselig ikke kan få øje på den. Du lærer også, hvordan du nemmest og hurtigst inviterer den på banen igen, hvis den er forsvundet i en periode.

★ Endelig sætter vi spot på, hvad der er din vigtigste opgave som forældre set i et søskendeperspektiv, og hvordan du kan gribe den an helt lavpraktisk og skridt for skridt.

Du får også adgang til evig direkte sparring fra Heidi - uden begrænsning

Jeg afholder løbende spørgetimer online, hvor du kan stille mig spørgsmål om det, der er på spil for dine børn og deres søskenderelation, og få min direkte sparring på netop det.

Du kan deltage i lige så mange spørgetimer, du vil fremover, når du først er ombord på forløbet.
Kan du ikke deltage live på aftenen, kan du glæde dig til optagelsen, som selvfølgelig bliver lagt ind i vores fælles online forum. 

Næste spørgetime ligger mandag d. 14 november kl. 20-21.

Ja, ganske rigtigt: Du er aldrig overladt til dig selv, men har løbende adgang til at stille mig alle de spørgsmål du måtte have om dine børns søskenderelation – også i takt med at børnene vokser og nye dynamikker og spørgsmål opstår. 

På den måde har du din helt egen psykolog i baglommen fremover. Den mulighed findes mig bekendt ingen andre steder!

 

Disse bonusser er også til dig:

Inspirerende bonusinterviews, adgang til et stort bibliotek af spørgsmål om søskende og Heidis svar på dem, samt en solid rabat!

Se den fulde bonuspakke her: 

Bonusinterview (55 min. mp3-lydfil) med sundhedsplejerske Lena Dyhrberg, som fortæller om betydningen af det første møde mellem søskende og giver masser af tips til at hjælpe relationen mellem børnene godt på vej i den allerførste tid, til konflikthåndtering, relationsdannelse og meget mere. Lena har 30 års erfaring indenfor feltet og deler rundhåndet ud af sin viden i interviewet.

Bonusinterview (45 min. mp3 lydfil) med Signe, en kvinde midt i 30’erne, som ærligt og åbenhjertigt fortæller sin personlige historie om sin relation til sine to yngre brødre, og hvad der har været med til at skabe det gode og tætte forhold, de har. Hun fortæller også om varme barndomsminder, fordeling af roller i familien, tider der var svære, om vigtige erfaringer og om sine drømme og ønsker for sine egne døtre, og hvad hun er opmærksom på i deres søskenderelation.

Bonusinterview (48 min. mp3 lydfil) med psykolog Camilla Carlsen Bechsgaard, som er specialiseret i brud i familier. I interviewet tager vi fat i, hvorfor de svære brud opstår. Camilla fortæller, hvorfor de sjældent opstår ud af den blå luft, og hvad man som forældre kan gøre på sin banehalvdel for at skabe grobund for at bevare en livslang relation til sine børn, og for at de kan bevare en relation til hinanden som voksne.

Fremtidsforsker Anne Skare fortæller om tendenserne indenfor fremtidens familieformer, og peger på de kompetencer vi med fordel kan have blik for at lade vores børns udvikle, så de kan navigere stærkt og smidigt i fremtiden.  

Både tempoet og humøret er højt, når Anne er ved mikrofonen, så spids blyanten og være klar til at tage noter – og til at grine 🙂

Adgang til et “bibliotek” af tidligere deltageres spørgsmål om alle typer af udfordringer med søskenderelationen – og naturligvis mine svar på dem.

Tidligere kunne deltagerne stille skriftlige spørgsmål, som jeg svarede på skriftligt. Alle spørgsmål og svar ligger tilgængeligt i kursusforummet. Senere ændredes muligheden for at få svar på individuelle udfordringer til live online spørgetimer, som jeg inviterer til hver 3. måned. Som deltager på forløbet her får du adgang til både de skriftlige spørgsmål og svar samt til optagelserne af alle tidligere og kommende spørgetimer, ligesom du kan deltage på alle de spørgetimer du vil fremover.

Rabat på min store og populære online workshop Styrk Hverdagen i Børnefamilien – få et stærkt parforhold, forældreskab og familieliv

Som deltager på Glade Børn – Stærke Søskende får du adgang til en rabatkode, som barberer 250 kr. af prisen på Styrk Hverdagen i Børnefamilien, hvis du får lyst til at tage hånd om dig selv, dit parforhold og hele familien, efter du har taget dig kærligt af dine børns søskenderelation. De to forløb supplerer hinanden optimalt.

Som deltager på begge forløb får du “dobbelt op” på spørgetimer, hvilket giver dig 8 x psykolog hotline pr. år. Uden ekstra beregning selvfølgelig!

Og glæd dig!

Jeg lægger løbende nye interviews, invitationer til webinarer, nye optagelser fra spørgetimer og anden inspiration op i forummet. Når du først har investeret i forløbet, har du evig adgang til forummet, og dermed til alt eksisterende og kommende materiale.

Kurset har haft en rigtig stor positiv påvirkning af vores relationer i familien og særligt vores to børn – der nu leger sammen, griner og pjatter og søger kontakt med hinanden.

“Jeg havde gennem længere tid søgt mere viden og inspiration på søskendeområdet da jeg følte mig lidt på herrens mark – efter kurset føler jeg mig helt anderledes godt klædt på til at hjælpe vores børn ind i en god søskenderelation og til at også have det godt hver for sig. Før kursets start var vores børn stadig ikke kommet helt ind på livet af hinanden, blandt andet grundet en meget kaotisk start på den mindstes ankomst i vores familie.

Jeg vil helt klart anbefale kurset, fordi det at skabe gode søskenderelationer ikke er noget, der bare kommer af sig selv, og kurset giver en rigtig god indsigt og viden i de dynamikker der er på spil, og hvordan man kan arbejde positivt med dem.”

Sara

Vi ville følge op med "rigtige" psykologsamtaler, hvis kurset ikke var nok. Det blev ikke nødvendigt!

Jeg overvejede at købe et forløb direkte face-to-face med en psykolog. Men det var ret dyrt, så vi valgte at forsøge os med denne model i stedet, og ville så følge op med en møderække med en psykolog, hvis dit forløb ikke levede op til forventningerne. Det blev ikke nødvendigt.

Vi har virkelig haft glæde af lydfilerne. Selvom de er digitale, så føles de alligevel meget personlige.

Vi mærker, at søskenderelationen er blevet markant forbedret på kort tid, og at der er langt færre konflikter mellem dem. 
Den største forskel er sket ved, at vi er blevet bevidste om, at vores børn er forskellige. Vi er nu blevet opmærksomme på de kvaliteter, de hver især rummer, og vi er blevet dygtige til at anerkende dem. Det har gjort, at især lillesøster frustrationer er aftaget markant, og hun er meget mere i balance. Det er blevet mere mere roligt og rart at være familie”.
Lars

Det er så rart, at du ikke er belærende!

Jeg er lidt træt af at blive “belært” og hele tiden få at vide, at man ikke gør det godt nok. Det er sådan, man får det, når man læser diverse artikler i de skrevne medier eller online – også selvom de er skrevet af fagpersoner.

Derfor synes jeg det er virkelig rart, at du er ikke dømmende! Og du er god! Man får noget ud af det. Jeg har allerede fortalt mine kollegaer om det.

Jeg kan mærke en forandring i mig selv, for hold da op det gør en forskel ikke at skulle skælde ud mere og have dårlig samvittighed bagefter”.
Kira

Både min 6 årige og min teenager trives langt bedre nu. Både hver især og med hinanden,

Jeg er blevet meget bevidst omkring specielt selvtillid/selvværdsdelen. Der kan jeg se mine børn vokser. Både teenagere og en seks-årig på hver deres måde.

Også “kærlighedsbruseren” har jeg implementeret. For filan hvor ville jeg ønske, den var opfundet da jeg selv var barn. Den har en kæmpe effekt!”

Lene

Den var helt gal og jeg var lige ved at give op. Vi havde prøvet alt!

Min ene datter var ramt og reagerede kraftigt. Det var voldsomt! Det gik ud over vores anden datter, og deres forhold, og hele vores familie. Jeg synes vi havde prøvet alt. Og jeg var så udmattet. Alting var en konflikt. Hele tiden. Hver dag. Det var som at være faret vild ude i en skov.

Men nu har du vist mig en vej jeg kan gå. Nu kan jeg se den, og nu skal jeg bare holde mig på vejen. Og det kan jeg godt finde ud af. Det er blevet meget enkelt”.

Louise

Et "almindeligt" kursus havde aldrig været en mulighed. Online formatet gjorde hele forskellen for mig.

Jeg var så lettet over at se, at det her forløb fandtes. Jeg ville ikke have haft mulighed for at deltage i kursus, hvor jeg fysisk skulle være til stede. Så på denne måde, hvor jeg har kunne høre dine lydfiler og reflektere når jeg havde bedst tid har været helt perfekt.

Du får min uforbeholdne anbefaling. Uden tvivl!”

Pernille

Hvordan foregår onlineforløbet helt praktisk?

ADGANG:
Når du har tilmeldt dig forløbet, modtager du straks en mail med dine loginoplysninger. De giver dig adgang til det onlineforum, som de tre moduler og bonusmaterialet ligger i. 
Hele materialet er også tilgængeligt via Simpleros app, så du nemt kan tilgå det fra din telefon eller tablet.

BONUSMATERIALE:
Bonusmaterialet ligger tilgængeligt i forummet allerede nu, så du kan altså logge på og gå i gang med at lytte, straks du har booket din plads.

MODULERNE:
Det første modul lander hos dig straks efter tilmelding. Model 2 og 3 lander hos dig efter hhv. en og to uger derfra.  
Modulerne frigives èt ad gangen for at understøtte dit fokus og for at give dig mest mulig læring og udbytte af kurset undervejs. Adgang til det hele på én gang kan være overvældende, og løbende mails fra mig hjælper dig til at holde dig igang og få det fulde udbytte af forløbet. Det kræver energi at lære nyt og etablere nye vaner. Det har jeg taget højde for i forløbets opbygning og sørger for at hjælpe dig med undervejs.

FÅ HJÆLP UNDERVEJS:
Husk også at du løbende (også efter forløbet) kan deltage på de online spørgetimer, jeg holder, og her få svar på de spørgsmål, der fylder for dig, når det gælder hele feltet omkring trivslen og relationen mellem søskende. 

 

Her er svarene på de spørgsmål, forældre oftest stiller mig, før de investerer i onlinekurset

Moduler er blot en betegnelse for formen på det materiale, du får. Vi kunne også kalde det kapitler. Hvert modul indeholder en lydfil, hvor jeg underviser dig i solid psykologisk viden knyttet til feltet omkring søskende. I hvert modul får du også en arbejdsbog (pdf) spækket med øvelser, redskaber og teknikker, som du kan gå i gang med at bruge lige med det samme. Jeg anbefaler, at du printer arbejdsbøgerne ud og skriver dine tanker og indsigter ned undervejs i forløbet.

Nej. Det kræver blot, at du kan åbne mails og klikke på det link, jeg sender til dig. Og hvis der mod forventning skulle være noget, der driller, sender du mig en mail på mail@heidiagerkvist.dk, og så hjælper jeg dig.

I forløbet her har jeg samlet et koncentrat af al min viden, mine bedste tips og alle mine erfaringer med at hjælpe forældre til at hjælpe deres børn til at trives og sprudle – hver for sig og sammen. Det er solid viden, der bygger på valide studier, og det er gennemtestede og velafprøvede redskaber og teknikker.

Mere end 700 familier har været ombord, og tilbagemeldingerne er gode.

Det er min interesse og nysgerrighed på netop relationer, der bragte mig ind i psykologien, og jeg har derfor haft mit fokus her hele mit arbejdsliv. 
Jeg tror på, at mennesker udvikler sig i relationer, og derfor gennemsyrer blikket for betydningen af relationer hele mit arbejde, og også mit valg af efteruddannelser og områder jeg har fordybet mig ekstra grundigt i.

Netop derfor har jeg også skabt onlineforløbet her, som har fokus på at skabe de bedste betingelser for relationen mellem søskende, fordi den har betydning for både trivsel og udviklingsmuligheder for både hvert enkelt barn og for familien som helhed. 

Langt over 600 familier har arbejdet med forløbet, og her på siden kan du læse, hvordan de oplever, at det har hjulpet dem.

Hvis du gerne vil have en smagsprøve på forløbet, inden du går ombord, så tilmeld dig mit nyhedsbrev om søskende og få tre gratis kapitler fra forløbet her. 

I de tre kapitler (lydfiler) lærer du: 

➜ om betydningen af de roller og positioner, vi får tildelt i familien, og den betydning det har for både vores selvværd og for relationen til andre (søskende), hvis de roller bliver for ufleksible eller kun giver plads til en lille del af os. 

➜ om, hvorfor du skal gøre forskel på dine børn for at behandle dem lige, og hvordan du undgår at gøre det på en uretfærdig måde.

➜ om den éne faktor, der står allermest i vejen for at en god søskenderelation kan skabes og vokse sig stærk. Og hvordan du sørger for, at den ikke kommer på banen i jeres familie.

Med dem i ørerne kan du i fred og ro danne dig et indtryk af, om formatet og indholdet taler til dig, og om du føler dig taget trygt og sikkert ved hånden af mig.

Forløbet her handler om relationen mellem søskende generelt. Materialet indeholder både eksempler og redskaber der retter sig mod små, mellemstore og store børn – og er dermed også relevant for dig, der har teenagere.

Og selvom dine børn er blevet store, er det ikke for sent at arbejde med deres relation. Overhovedet!

Forløbet fokuserer på dine børn – individuelt og sammen – og det er tilrettelagt sådan, at det er meningsfuldt at arbejde med, uanset om man er en eller to voksne, der tager fat. Ofte er vi som partnere ikke nødvendigvis indstillet på at tage fat de samme steder til samme tid. Det er ingen forhindring her. Hvis du har lyst til at tage hul på forløbet alene, kan du fint gøre det, ligesom I lige så fint kan arbejde med modulerne sammen. Og forløbet er også relevant for og målrettet dig, der løfter opgaven omkring dine børn alene. Du er ligeså hjertelig velkommen ombord!

Hvis du bliver i tvivl om, hvorvidt du har tid til at arbejde med modulerne, når du har tilmeldt dig, så bare rolig.
Når du først er ombord, har du adgang til materialet for evigt. Så selvom du måske alligevel ikke synes, at du har tid eller mulighed for at arbejde med forløbet nu, kan du blot vente og tage fat i det på et senere tidspunkt.

Du har adgang for altid – som i altid. Det betyder, at du kan logge af og logge på så mange gange, som du har brug for, lytte, læse og notere igen osv. Om 3 år, når dine børn er blevet større, og nye udfordringer viser sig, kan du lytte til modulerne og arbejde med redskaberne igen. Til den tid hører du ganske givet noget helt andet i materialet, fordi du står et andet sted, hvor du har fået styr på det der udfordrede dig i første omgang, og nu er rustet til at tage fat på nye udfordringer fra et andet og mere nuanceret og erfarent udgangspunkt.

Som en del af forløbet får du mulighed for at deltage på de live online spørgetimer, jeg løbende holder. Her kan du stille spørgsmål direkte til mig og blive hjulpet videre med det samme.

Når du har modtaget alle moduler og haft tid til at arbejde med dem, modtager du information om, hvordan du tilmelder dig de aftener. Du kan deltage i lige så mange spørgetimer, du vil fremover. Der er dermed ingen begrænsning på, hvor mange gange du kan stille spørgsmål og få min hjælp.

Du kan se datoerne for de næste live spørgetimer lidt længere oppe ad siden.

Har du spørgsmål til noget teknisk undervejs, sender du mig blot en mail. Så fikser vi det. 

Det er rigtigt.

Jeg har udviklet flere onlineforløb. 

Bl.a. også Styrk Hverdagen i Børnefamilien – få et stærkt parforhold, forældreskab og familieliv. 

Hvis du er i tvivl om hvilket af de to, du skal vælge, så læs med her

 

Du får selvfølgelig 100% tilfredshedsgaranti

Jeg har stor respekt for folk, der tager sig selv og deres familieliv så alvorligt, at de investerer i hjælp af den ene eller anden slags, når de har brug for det. Derfor ville jeg også være meget ked at at sælge noget til dig, som ikke hjælper dig videre.

Jeg ikke i tvivl om, at materialet i forløbet her vil hjælpe dig og din familie videre, hvis du kan genkende dig selv i beskrivelsen af, hvem forløbet henvender sig til.

Men hvis du, efter at have gennemgået hele forløbet (dvs. lyttet til alle lydfiler, arbejdet med alle arbejdsbøger og benyttet muligheden for at deltage i en eller flere online spørgetimer), ikke oplever nogen som helst forandring i din families udfordringer, giver jeg dig uden problemer alle dine penge tilbage op til 10 uger efter køb. Det eneste du skal gøre er at sende mig (en kopi af) dine udfyldte arbejdsbøger.

Jeg skal lige vænne mig til, at mine børn har brug for noget andet, jeg end jeg troede. Men det hjælper virkelig på alles trivsel, når jeg giver det.

Jeg har fået øje på min egen rolle i familien, og hvad jeg kan gøre anderledes, så jeg ikke hele tiden er så hektisk og stresset.

Og så er det blevet tydeligt for mig, hvad der er vigtigt for vores børn hver især, og jeg er i gang med at øve mig i at give dem det. Det er lidt svært, for jeg skal vænne mig til, at det er noget andet end jeg troede det var. Men der er allerede mange små fremskridt.

Det har været meget hjælpsomt, at jeg kunne tage en situation ad gangen. Det gjorde det meget mere overskueligt at gå i gang. Før var det hele bare ét stort rod, og jeg fik lyst til at gå væk fra det, i stedet for at tage fat, for jeg vidste ikke hvor jeg skulle starte”.

Hanne

Jeg havde masser af forbehold, inden jeg trykkede "køb". Nu sidder jeg her med oplevelsen af fuld valuta for pengene!

Jeg havde masser af forbehold inden jeg købte kurset. Jeg har ikke prøvet den slags online før, og jeg er en meget face to face person normalt. Jeg kendte heller ikke kvaliteten af produktet, og heller ikke min egen pli til at få det brugt.

Jeg må sige at jeg er kæmpe fan af lydfilerne! De er nemme at gå til kan høres igen og igen, og jeg “får det gjort”. Onlineforummet synes jeg var fedt! Jeg føler mig hørt og får den kontakt jeg plejer at få ved face to face.

Vores lunte er blevet længere, der er færre fights, vi er mere lydhøre os alle imellem og generelt er der mere rummelighed. Jeg har været /er super glad for forløbet. Jeg kan mærke forandring og proces. Fuld valuta for pengene!

Du skal have tusind tak. Jeg synes du har en dejlig tilgang, og er taknemmelig for at du dukkede op på min skærm!”

Cathrine

Forløbet har hjulpet os til at blive mere fælles som forældre, og der er meget mere harmoni i familien nu

Jeg synes der er blevet en bedre stemning herhjemme efter forløbet. Vi har som forældre haft en mere fælles tilgang til børnene, og de har brugt hinanden bedre i løbet af sommerferien. En meget mere harmonisk ferie end tidligere. Dem glæder vi os til flere af!

Lydfilerne er fede – og giver også gode refleksioner til fordybelsen i arbejdsbøgerne. Det har også været super at læse andres spørgsmål og dine svar i forummet.

Både nu og på sigt tror jeg, jeg får rigtig meget ud af det, og også får to børn, der kan nyde hinanden.

Det var dejligt at finde et tilbud, der gik direkte ind under huden med konkrete og praktiske forslag”.

Vibeke

Forløbet er så dejligt konkret og nemt at tage hul på. Der har lagt sig en silkeblød dyne af ro ned over vores familie...

I forhold til, at det er et onlinekursus, var jeg meget opmærksom på, at jeg skulle ‘få noget ud af det’. Men din kommunikationstruktur tog mig fint i hånden at forløbet tilbød det, jeg ledte efter.

Jeg var særlig begejstret for din måde at være konkret på. Dine input gav hurtig mening for mig, og derfor var det super handlebart for mig, at der var konkrete råd som jeg kunne tage hul på at praktisere.

… og de har allerede båret frugt.

Der har lagt sig en silkeblød dyne af ro ned over vores familie. Det er vidunderligt at mærke.

Kurset er konkret og handlebart, hvilket var liiiige præcis det, jeg havde brug for”.

Frida

Din investering i at give dine børn en stærk søskenderelation er:

Glade Børn – Stærke Søskende koster 1.887 kr.
 

Du kan dele betalingen op i:
2 rater a 945 kr. 
3 rater a 695 kr. 
5 rater a 379 kr. 
med 30 dages mellemrum. 

Hele onlineforløbet koster ikke mere, end hvad der svarer til en enkelt familiesamtale i klinikken. Hvis jeg skulle undervise jer 1:1 i klinikken, ville prisen for et lignende forløb være 5-7 gange så høj.

Jeg har samlet al den læring, forældre har brug for, i dette gennemarbejdede onlineforløb, fordi alle forældre skal kunne få den hjælp, de har brug for – uden at det skal koste dem en hel sommerferie.

Det gennemarbejdede materiale er struktureret i en lettilgængelig form og formidlet i et sprog, alle forældre kan forstå – også selvom du ikke er psykolog eller anden fagperson inden for børnefeltet. Du har evig adgang til materialet – dvs. at du kan lytte og (gen)lære igen om nogle måneder eller år, når jeres familiesituation har ændret sig, børnene er blevet ældre, og der er opstået nye roller og udfordringer, som du har brug for at håndtere. Og du kan deltage på alle de online spørgetimer, du vil, fremover.

Når du går ombord på forløbet, får du altså:

★ 3 lydfiler på 50 minutter fordelt over tre uger
★ 3 arbejdsbøger med redskaber, teknikker og øvelser på hver 30-40 sider
★ Et stort bibliotek af spørgsmål og svar inde for søskendefeltet
★ En række spændende bonusinterviews
★ 250 kr. rabat på onlineforløbet Styrk Hverdagen i Børnefamilien
★ Evig adgang til online spørgetimer med Heidi

 

Er det tid til, at dine børn bliver glade og får en stærk søskenderelation?